Go to Top

Koll av videoband

Imagine Film & Video

Har du videoband med okänt innehåll?

Ofta har man inte möjlighet att se vad som finns på gamla omärkta videoband eftersom man inte har någon fungerande videobandspelare.
Vi kan hjälpa dig med att kontrollera innehållet på dina band!

  • Vi kollar videobandet och gör en indexering av bandinnehållet
  • Vi meddelar dig så du kan avgöra om materialet skall digitaliseras
  • Du får en prisuppgift på överföringen
  • Om vi skall digitalisera materialet så är det ingen kostnad för innehållskontroll

Pris för innehållskontroll: 55 kr/band

Kontakta oss, vi kan hjälpa dig med dina videoband!

Imagine Film & Video

Här får du mer information om hur vi överför video till datafil.

Videoband till USB

Imagine Film & Video

Läs här om hur vi överför dina videoband till DVD.

Videoband till DVD>